ค้นหา : | ประเทศ : ภูฏาน | Travelzeed.com

Search Tour

Find your dream tour today!

Search Tour

 • 48,900 บาท โปรแกรมทัวร์
  พ.ค. - ก.ย. 2561
  Shock Bhutan

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ทิมพู – พูนาคา – พาโร – วัดทักซัง

  พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง

  ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน

  ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก

  เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน


  Bhutan Airlines
  ภูฏาน
 • 49,988 บาท โปรแกรมทัวร์
  ก.ค. - ม.ค. 2562
  ภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  • พาท่านพิชิต วัดทักซัง วัดบนเขาชื่อดังระดับโลก

  • ชมป้อมปราการสวยที่สุดทั้งสามเมือง พาโร, ทิมพู และ พูนาคา พร้อมธรรมชาติสวยงามสองข้างทาง

  • สักการะ องค์หลวงพ่อสัจจธรรม ที่ตั้งอยู่สูงที่สุด เสริมศิริมงคล

  Bhutan Airlines
  ภูฏาน
 • 52,900 บาท โปรแกรมทัวร์
  มิ.ย. - ก.ค. 2561
  ภูฏาน

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!


  PHOTO CREDITS: https://www.hostelman.com/events/bhutan/paro/paro/culture/3-night-tour-best-of-bhutan-from-paro/, https://ngstudentexpeditions.com/bhutan/itinerary

  วันที่หนึ่ง

  กรุงเทพฯ  –  พาโร – ทิมพู

  TASHI YODEN HOTEL หรือเทียบเท่า

  บนเครื่อง

  ภัตตาคาร

  โรงแรม

  วันที่สอง

  ทิมพู - National Memorial Chorten - โดชูลาพาส - วัดชิมิลาคัง - พูนาคา

  PEMA KARPO LOBESA HOTEL หรือเทียบเท่า

  โรงแรม

  ภัตตาคาร

  โรงแรม

  วันที่สาม

  พูนาคา - พาโร

  NAMSAY CHHOLING RESORT, หรือเทียบเท่า

  โรงแรม

  ภัตตาคาร

  โรงแรม

  วันที่สี่

  พาโร – เขาทักซัน – วัดถ้ำเสือ

  NAMSAY CHHOLING RESORT, หรือเทียบเท่า

  โรงแรม

  ภัตตาคาร

  ภัตตาคาร

  วันที่ห้า

  พาโร – กรุงเทพฯ

  ---

  โรงแรม

  บนเครื่อง

   

  DRUK AIR (KB)
  ภูฏาน
 • 52,900 บาท โปรแกรมทัวร์
  ก.ค. - ม.ค. 2562
  ภูฏาน เจาะลึก ดินแดนมังกรสายฟ้า

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  • พาท่านพิชิต วัดทักซัง วัดบนเขาชื่อดังระดับโลก

  • ชมป้อมปราการสวยที่สุดทั้งสามเมือง พาโร, ทิมพู และ พูนาคา พร้อมธรรมชาติสวยงามสองข้างทาง

  • สักการะ องค์หลวงพ่อสัจจธรรม ที่ตั้งอยู่สูงที่สุด เสริมศิริมงคล

  Photo Credit : https://goo.gl/cUZZN5,https://goo.gl/RFfEjx,https://goo.gl/Mhaj79,https://goo.gl/etJz1i

  Bhutan Airlines
  ภูฏาน

Total 4 Record : 1 Page :