ค้นหา : | ประเทศ : ภูฏาน | Travelzeed.com

Search Tour

Find your dream tour today!

Search Tour

 • 49,900 บาท โปรแกรมทัวร์
  ก.ค. - ธ.ค. 2561
  Chill Chill-bhutan

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ü  อาหารไทยเสริมทุกมื้อและจะมีเนื้อสัตว์อย่างน้อย 2 อย่าง ยกเว้นบนเขาตั๊กซัง

  ü  บริการ น้ำดื่มระหว่างทัวร์ ตลอดการเดินทาง 1 ขวด ต่อท่าน/วัน

  ü  10 ท่านขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์ไทยคอยบริการจากเมืองไทย

  ü  เยือนประเทศภูฏาน อาณาจักรเล็กๆ ในฉายา มังกรแห่งสันติ ท่องไปในวัดวาอาราม ท้องทุ่งกว้าง และเทือกเขาหิมาลัยอันโด่งดัง พร้อมๆ กับค้นพบความงดงามของภูฏานด้วยตัวคุณเอง
  Photo Credit : https://goo.gl/ETCr3V,https://goo.gl/Rxa2QP,https://goo.gl/umRfcf

  Drukair
  ภูฏาน
 • 52,900 บาท โปรแกรมทัวร์
  ธ.ค. - ม.ค. 2562
  ภูฏาน เจาะลึก ดินแดนมังกรสายฟ้า

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  • พาท่านพิชิต วัดทักซัง วัดบนเขาชื่อดังระดับโลก

  • ชมป้อมปราการสวยที่สุดทั้งสามเมือง พาโร, ทิมพู และ พูนาคา พร้อมธรรมชาติสวยงามสองข้างทาง

  • สักการะ องค์หลวงพ่อสัจจธรรม ที่ตั้งอยู่สูงที่สุด เสริมศิริมงคล

  Photo Credit : https://goo.gl/cUZZN5,https://goo.gl/RFfEjx,https://goo.gl/Mhaj79,https://goo.gl/etJz1i

  Bhutan Airlines
  ภูฏาน

Total 2 Record : 1 Page :