ค้นหา : | ประเทศ : กัมพูชา | Travelzeed.com

Search Tour

Find your dream tour today!

Search Tour

 • 9,900 บาท โปรแกรมทัวร์
  ก.ค. - ก.ย. 2561
  กัมพูชา เสียมเรียบ

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  •ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง
  • เยือน วัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา
  • ชม โชว์ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound
  • ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี
  • ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก

  Photocredit:https://goo.gl/gMQeun https://goo.gl/PuXouZ 

  BANGKOK AIRWAYS (PG)
  กัมพูชา
 • 10,900 บาท โปรแกรมทัวร์
  มิ.ย. - ส.ค. 2561
  กัมพูชา นครวัด เสียมเรียบ

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  -ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 

  -ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม

  -ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี

  -ล่องเรือชม โตนเลสาบ  ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกฉียงใต้

  -ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ

  -นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม

  -อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม

  -แถมฟรี!!ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

  AIR ASIA (FD)
  กัมพูชา
 • 11,900 บาท โปรแกรมทัวร์
  มิ.ย. - ต.ค. 2561
  กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 

  ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี

  ล่องเรือชม โตนเลสาบ 

  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาทะไม / ตลาดซาจ๊ะ 

  นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม

  อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม


  AIR ASIA (FD)
  กัมพูชา

Total 3 Record : 1 Page :