ค้นหา : | ประเภท:แพคเกจตั๋ว+โรงแรม | Travelzeed.com

Search Tour

Find your dream tour today!

Search Tour

  ไม่พบข้อมูลคำค้นหา"ค้นหา : | ประเภท:แพคเกจตั๋ว+โรงแรม"
  คุณอาจลองค้นหาด้วยคำอื่น ลองเลือก "โปรแกรมทัวร์? หรือ แพคเกจตั๋ว-โรงแรม"
  ที่เราเตรียมไว้ให้ คุณอาจจะเจอ "โปรแกรมทัวร์? หรือ แพคเกจตั๋ว-โรงแรม" ที่ถูกใจก็ได้
 • 72,900 บาท โปรแกรมทัวร์
  ก.ย. - ก.ย. 2561
  4 COUNTRIES IN LOVE อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  • ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica)
  • ชม 3 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau)
  • มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt)
  • หมู่บ้านมรดกโลก เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) 
  Thai Airways
  ออสเตรีย เยอรมนี อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์
 • 72,900 บาท โปรแกรมทัวร์
  ก.ย. - ธ.ค. 2561
  Check in – Windsor อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  • บินตรงลัดฟ้าเข้าสู่ประเทศอังกฤษ ตื่นตาตื่นใจกับเสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge)

  • ชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) อดีตที่ยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองของชาวโรมันที่เมืองบาธ

  • เดินเล่น Bourton On The Water ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศอังกฤษ

  • เที่ยวบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare)

  • ล่องเรือเลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติที่ได้รับการขนานนามว่าดีและสวยที่สุดของอังกฤษ

  • เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก (Edinburge Castle) เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อต

  • ช้อปปิ้งจุใจที่ห้างแฮร์รอดส์ และ ถนนอ๊อกฟอร์ด ใจกลางกรุงลอนดอน (London) และ Bicester outlet

  Thai Airways
  อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์
 • 73,900 บาท โปรแกรมทัวร์
  ก.ค. - ธ.ค. 2561
  Switzerland CHILL OUT

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  • บินตรง...สู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
  • เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชม น้ำตกไรน์ 
  • เที่ยวเมืองลูเซิร์น (Lucerne) แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม
  • นำท่านพิชิตเทือกเขาแอลป์ โดยขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau)
  • เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn)
  • ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klien Matterhorn) 
  • เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” 
   ***พิชิต 2 เขา,, ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) และ ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น *** 
   ***ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (lakeLucerne Cruise)*** 
   ***พักเซอร์แมท 2 คืน อินเทอร์ลาเกน 2 คืน**

  Thai Airways
  สวิตเซอร์แลนด์
 • 73,900 บาท โปรแกรมทัวร์
  ก.ย. - ต.ค. 2561
  10 วัน แกรนด์โปแลนด์ (AY)

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  (บินเข้ากดังส์ – บินออกวอร์ซอว์ ไม่ย้อนเส้นทางไปมา)

  กดังส์ – มัลบอร์ก– โทรุน – พอซนัน - วรอตสวัฟ – คราคูฟ – เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา 

  ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ – เซสซอว์ - ลับบลิน – วอร์ซอว์ – พระราชวังลาเซียนกี้ - พระราชวังหลวง

  FINNAIR (AY)
  โปแลนด์
 • 75,900 บาท โปรแกรมทัวร์
  ส.ค. - ต.ค. 2561
  GRAND SWISS

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  • นำท่านบินตรง...สู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น
  • ชม น้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป
  • ชมความงามของทะเลสาบเซนต์มอริทซ์ (Lake St. Moritz)
  • เที่ยวเมืองลูเซิร์น (Lucerne) แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม
  • เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt)
  • ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ใหญ่สุดในยุโรป
  • เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”
   • พิชิต 2 เขา ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) และ ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น 
    ***นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส (Glacier Express)***

  Thai Airways
  สวิตเซอร์แลนด์
 • 75,900 บาท โปรแกรมทัวร์
  ก.ย. - ธ.ค. 2561
  SWEET SWISS

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  • นำท่านบินตรงสู่ประเทสสวิตเซอร์แลนด์

  • เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชม น้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป

  • เที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก

  • ตามรอยเสด็จประพาส ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne)

  • เข้าชมปราสาทชิลยอง(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี

  • เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn)

  • ชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” ***
  ***ทานอาหารกลางวันบนเรือสำราญทะเลสาบเจนีวา 
  ***เมนูพิเศษ,, Swiss Fondue จากเมืองแหล่งผลิต*** 
  พิชิต 2 เขา, ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) และ เขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000)***

  Swiss International Airlines (LX)
  สวิตเซอร์แลนด์
 • 75,900 บาท โปรแกรมทัวร์
  ก.ย. - ธ.ค. 2561
  SWITZERLAND GRAND TOUR

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  • กรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี

  • เข้าชมปราสาทชิลยอง(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี

  • เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”

  • เที่ยวสบายๆ ไม่เหนื่อยได้พักเซอร์แมท 2 คืน อินเทอร์ลาเกน 2 คืน พิชิต 3 เขา ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น ,ยอดเขาจุงเฟรา และ ฮาร์เดอร์ คูลม์ ***ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (Lake Lucerne Cruise)

  Thai Airways
  สวิตเซอร์แลนด์
 • 76,900 บาท โปรแกรมทัวร์
  ก.ย. - พ.ย. 2561
  SCANDINAVIAN PENINSULA

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  • ท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย 4 เมืองหลวง โคเปนเฮเกน, ออสโล, สต๊อคโฮล์ม, กรุงเฮลซิงกิ

  • ล่อง 2 เรือสำราญ ทั้ง DFDS (Scandinavian Seaway), เรือสำราญ TALLINK SILJA LINE

   • นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัม-ไมดรัล (Flamsbana) เส้นทางสายโรแมนติกที่สุดในยุโรปเหนือ

  • ล่องเรือซองฟยอร์ด (Sognefjord) เป็นฟยอร์ดที่ยาวและลึกที่สุดในโลก

  • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา (Vasa Museum) เป็นเรือที่ถูกกู้ขึ้นมาในศตวรรษที่ 17

  • เดินเล่นตลาดนัดริมทะเล (Market Square) ที่เฮลซิงกิ

  FINNAIR (AY)
  เดนมาร์ก ฟินแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน
 • 77,900 บาท โปรแกรมทัวร์
  ก.ย. - ต.ค. 2561
  SUPERIOR EUROPE CLASSIC

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ·      ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ที่นครวาติกัน

  ประเทศที่เล็กที่สุดในโลก

  ·      ชม 3 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล

  ·      เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติก บนเกาะเวนิส (Venice)

  ·      ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป

  ·      ตื่นตาตื่นใจกับพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace)

  ·      นำท่านล่องเรือกอนโดล่าที่เมืองเวนิส

  ·      เที่ยวยอดเขาริกิ ยอดเขาสุดแสนโรแมนติก

   ***พิชิต 2 ยอดเขา จุงฟราวด์และ ริกิ***

  *** ทานอาหารระหว่างล่องเรือชมกรุงปารีส ***

  ***นั่งรถไฟด่วน TGV เข้าสู่ปารีส***

  ***เมนูพิเศษ.. สปาเกตตี้หมึกดำ , ฟองดูว์ชีสและหอยเอสคาโก้***

  EMIRATES (EK)
  ฝรั่งเศส อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์
 • 79,900 บาท โปรแกรมทัวร์
  ต.ค. - ต.ค. 2561
  Italy ล่องเรือสำราญทะเลเอเจี้ยน & แอนเดรียติก (MSC LIRICA)

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  เวนิส บารี (อิตาลี) – มิโคนอส – ฮีราคลีออน (เกาะครีต) – คอร์ฟู (กรีซ)

  ดูบลอฟนิค (โครเอเชีย) – เวนิส


  Photo credits:

  https://www.pinterest.com/pin/130674826658277823/ , https://www.odysseytraveller.com/tours/ancient-history-of-southern-italy-sicily-group-tours/

  Turkish Airlines
  อิตาลี
 • 79,900 บาท โปรแกรมทัวร์
  มิ.ย. - ส.ค. 2561
  ไอบีเรีย อันดอร์รา ริเวียร่า ลาเวนเดอร์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  (สัมผัสความสวยงามของประเทศเล็กๆในหุบเขา.... ประเทศ อันดอร์รา)

  บาร์เซโลนา – วิก – อันดอร์รา – แปร์ปิยอง – การ์กาสซอนน์ – นาร์บอนน์ – มองต์เปอลิเยร์ – นีมส์
  เรอมูแล็ง – ซาลง เดอ โพรวองซ์ – วาลองโซล – มาร์กเซย์ – ตูลง – แอนธีปส์ – นีซ 

  Turkish Airlines
  อันดอร์รา
 • 82,900 บาท โปรแกรมทัวร์
  ก.ค. - ส.ค. 2561
  VISIT WINSOR อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  • บินตรงลัดฟ้าเข้าสู่ประเทศอังกฤษ ตื่นตาตื่นใจกับเสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge)

  • ชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) อดีตที่ยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองของชาวโรมันที่เมืองบาธ

  • เดินเล่น Bourton On The Water ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศอังกฤษ

  • เที่ยวบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare)

  • ล่องเรือเลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติที่ได้รับการขนานนามว่าดีและสวยที่สุดของอังกฤษ

  • เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก (Edinburge Castle) เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อต

  • ช้อปปิ้งจุใจที่ห้างแฮร์รอดส์ และ ถนนอ๊อกฟอร์ด ใจกลางกรุงลอนดอน (London) และ Bicester outlet 
  ***พักลอนดอน 2 คืน ***เข้าชมพระราชวังวินด์เซอร์
  ***ชิม FISH & CHIPS อาหารพื้นเมืองยอดนิยมของชาวอังกฤษ 
  ***ลิ้มรสเป็ดย่างโฟร์ซีซันชื่อดัง
  Thai Airways
  เวลส์ สกอตแลนด์ อังกฤษ
 • 83,900 บาท โปรแกรมทัวร์
  ก.ย. - ก.ย. 2561
  อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 

  ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ที่นครวาติกัน 

  ชม 3 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล

  เข้าชมความยิ่งใหญ่ในอดีตของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum)

  เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติก บนเกาะเวนิส (Venice) 

  ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาไคลน์แมตเตอร์ฮอร์น (Klein Matterhorn) 

  ตื่นตาตื่นใจกับพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace)

  พิเศษสุด..2 มื้ออาหารสุดโรแมนติค ทานอาหารค่ำบนเรือ (Dinner Cruise) สุดหรูพร้อมดื่มด่ำบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส และ มื้ออาหารกลางวันสุดประทับใจ บนหอไอเฟล พร้อมชมวิวกรุงปารีสอันแสนโรแมนติค


  Thai Airways
  ฝรั่งเศส อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์
 • 85,900 บาท โปรแกรมทัวร์
  ก.ค. - ต.ค. 2561
  แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ******บินตรงสู่นครซูริคกับ...สายการบินสวิสแอร์******

  ซูริค, น้ำตกไรน์, เซ็นต์ มอริทซ์, อันเดอร์แมท, นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส
  เซอร์แมท, ขึ้นเขาแมทเทอร์ฮอร์นมองเทรอซ์, เวเว่ย์, โลซานน์, เจนีวา
  กรุงเบิร์น, อินเตอร์ลาเก้น, ขึ้นเขาจุงเฟรา, ลูเซิร์น 

  Thai Airways
  สวิตเซอร์แลนด์
 • 86,900 บาท โปรแกรมทัวร์
  ก.ย. - ต.ค. 2561
  อเมริกาตะวันตก ซาน ฟรานซิสโก ลาส เวกัส แอลเอ

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ซาน ฟรานซิสโก ยอดเขาทวินพีค – สะพานแขวนโกลเด้นเกท 

  ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ ล่องเรืออ่าวซาน ฟรานซิสโกสะพานโกลเด้นเกท

  BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกัส

  ชมแกรนด์แคนย่อน เดินบน Skywalk (รวมค่าเข้าชม) 

  ANTELOPE CANYON 
  ลาฟลิน – Ontario Mills 
  Hollywood Boulevard –โรงถ่ายภาพยนตร์ยูนิเวอร์แซล 
  Photocerdit: 
  https://goo.gl/463AeL https://goo.gl/HywDEJ 


  HONGKONG AIRLINES
  สหรัฐอเมริกา

Total 466 Record : 32 Page :