ค้นหา : | ประเทศ : สาธารณรัฐเช็ก | Travelzeed.com

Search Tour

Find your dream tour today!

Search Tour

 • 61,888 บาท โปรแกรมทัวร์
  ส.ค. - ม.ค. 2562
  UNIQUE EAST EUROPE ยุโรปตะวันออก - Lets go

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  บินตรงสู่ ยุโรปตะวันออก เที่ยวคุ้ม 5 ประเทศ

  เช็ก-สโลวาเกีย-ฮังการี-ออสเตรีย-เยอรมัน

  พิเศษ!! เมนูขาหมูเยอรมัน, ไส้กรอกเวียนนา

  "ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำดานูบ"

  Thai Airways
  ออสเตรีย สาธารณรัฐเช็ก เยอรมนี ฮังการี สโลวาเกีย
 • 409,900 บาท โปรแกรมทัวร์
  พ.ย. - พ.ย. 2561
  EASY WINTER HERITAGE EAST EUROPE

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โดฮา (กาตาร์)

  วันที่ 2 โดฮา - ปราก (สาธารณรัฐเช็ก) - คุทนา โฮรา - วิหารเซนต์บาร์บารา - ปราก - สะพานชาลส์ - จัตุรัสกรุงเก่าและหอนาฬิกาดาราศาสตร์

  วันที่ 3 ปราก - ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตุส - โกลเด้นเลนหรือตรอกทองคำ - เชสกี้ ครุมลอฟ - เชสกี้ บูดาโจวิค

  วันที่ 4 เชสกี้ บูดาโจวิค - ฮัลล์สตัทท์ (ออสเตรีย) - เวียนนา

  วันที่ 5 เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ช้อปปิ้ง ถนนคาร์ทเนอร์ และมหาวิหารเซนต์ สเตเฟน - ช้อปปิ้ง PARNDORF DESIGNER OUTLET - บูดาเปสต์ (ฮังการี)

  วันที่ 6 บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - ป้อมชาวประมง - โบสถ์เเมตเทียส - จัตุรัสวีรบุรุษ - ท่าอากาศยานบูดาเปสต์ เฟเรนซ์ ลิซท์ - กรุงโดฮา (กาตาร์)

  วันที่ 7 โดฮา - กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

  Qatar Airways
  ออสเตรีย สาธารณรัฐเช็ก ฮังการี

Total 17 Record : 2 Page :