ค้นหา : | ประเทศ : รัสเซีย | Travelzeed.com

Search Tour

Find your dream tour today!

Search Tour

 • 56,900 บาท โปรแกรมทัวร์
  ก.ย. - พ.ย. 2561
  รัสเซีย in Train (รถไฟตู้นอน) [มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก]

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์

  • ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil\\\'s Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม

  • ล่องเรือที่แม่น้ำมอสควาซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของมอสโคว

  • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น

  • เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุ

  • ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด

  • พิเศษรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาส จากมอสโควสู่เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก

  Photo Credit : https://goo.gl/Vh5WbV , https://goo.gl/ES9iqt

  FINNAIR (AY)
  รัสเซีย
 • 57,888 บาท โปรแกรมทัวร์
  ต.ค. - พ.ย. 2561
  HILIGHT RUSSIA 7D5N - Lets Go

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  พระราชวังแคทเธอรีน

  พระราชวังเปรโตวาเรส

  พระราชวังฤดูหนาว

  จัตุรัสแดง

  วิหารเซนต์บาซิล

  พระราชวังเคลมลิน

  Photo Credit : https://bit.ly/2th368h

  Thai Airways
  รัสเซีย
 • 57,999 บาท โปรแกรมทัวร์
  ก.ค. - ก.ย. 2561
  CIRCUS PERFECT RUSSIA (MOSCOW- ST.PETER)

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  -พระราชวังเครมลิน -มหาวิหารเซนต์บาซิล

  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ -พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ

  -ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ มหาวิหารเซนต์ไอแซค 

  -Bronzehorseman -เรือรบหลวงออโรร่า -โบสถ์หยดเลือด

  -SAPSAN EXPRESS TRAIN - จัตุรัสแดง 

  -IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET
  Thai Airways
  รัสเซีย
 • 59,900 บาท โปรแกรมทัวร์
  มิ.ย. - ก.ย. 2561
  SUPER SAVE RUSSIA มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ·      เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม

  ·      เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์

  ·      นำท่านสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) เมืองของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชด้วยรถไฟด่วน(Sapsan Train)

  ·      เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น

  ·      เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุ 

  ·      พิเศษเมนู  ไข่ปลาคาร์เวียร์และว้อดก้า

  ***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด***

     ***พิเศษรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาส จากเซนท์ปีเตอร์เบิร์กสู่มอสโคว์***

  Thai Airways
  รัสเซีย
 • 59,900 บาท โปรแกรมทัวร์
  ส.ค. - พ.ย. 2561
  CLASSIC RUSSIA รัสเซีย มอสโคว์ (ทัวร์ปีใหม่)

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  - เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) 

  - เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์

  - นำท่านสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) ด้วยรถไฟด่วน (Sapsan Train)

  -ชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น 

  - พิเศษเมนู  ไข่ปลาคาร์เวียร์และว้อดก้า

  ***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด***

     ***พิเศษรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาส จากเซนท์ปีเตอร์เบิร์กสู่มอสโคว์***

  Photo credits : http://sistercitiesofla.org/wp-content/uploads/2017/09/sistercities-St-Petersburg-image.jpg

  Photo credits : http://www.saint-petersburg.com/images/palaces/winter-palace/winter-palace-in-st-petersburg-at-night.jpg  Thai Airways
  รัสเซีย
 • 65,900 บาท โปรแกรมทัวร์
  ส.ค. - ก.ย. 2561
  รัสเซีย - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ไฮ-ไลท์ รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน TG

   - พระราชวังฤดูร้อน (ปีเตอร์ฮอฟ)

   -  เข้าชมพิพิธภัณฑ์เออร์มิเธจ (ฤดูหนาว)

   -  มหาวิหารเซนต์ไอแซค

   -  นั่งรถไฟด่วน Sapsan High-Speed Train

   -  เที่ยวมอสโคว์ จตุรัสแดง

   -  เมืองซากอร์ส

   -  เข้าชมพิพิธภัณฑ์อามูรี่ (เครมลิน)

   -  เมืองมอสโคว์

   -  เนินเขาสแปร์โร่

   -  เข้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์

  Photo : http://wallpapersdsc.net/wp-content/uploads/2016/09/St.-Petersburg-Wallpapers-HD.jpg

  Thai Airways
  รัสเซีย

Total 21 Record : 2 Page :