ค้นหา : | ประเทศ : มองโกเลีย | Travelzeed.com

Search Tour

Find your dream tour today!

Search Tour

 • 47,900 บาท โปรแกรมทัวร์
  ส.ค. - ต.ค. 2561
  Summer Mongolia

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  กรุงอูลาบาเตอร์ – ทะเลทราย บายันโกบี – อุทยานแห่งชาติ “Khustain Nuruu”

  ครอบครัวชาวพื้นเมืองของมองโกลเลีย – กรุงอูลันบาเตอร์ – พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์

  กรุงอูลาบาเตอร์ วัดกานดาน – จัตุรัสซัคบาทาร์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมองโกเลียอนุสาวรีย์ไซซาน

  อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน – ชมโรงงานผลิตเสื้อผ้าแคชเมียร์ - ช็อปปิ้ง 

  Photo Credit https://goo.gl/pY3d5d,https://goo.gl/G1Kc6w,https://goo.gl/Y4hCGf

  CATHAY PACIFIC AIRWAYS (CX)
  มองโกเลีย
 • 47,900 บาท โปรแกรมทัวร์
  ส.ค. - ต.ค. 2561
  MONGOLIA (เจงกิสข่าน)

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  – กรุงอูลาบาเตอร์

  – ทะเลทราย บายันโกบี

  – อุทยานแห่งชาติ“Khustain Nuruu”

  – ครอบครัวชาวพื้นเมืองของมองโกเลีย

  – พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์

  – อนุสาวรียเ์จงกิสข่าน

  Photo Credit : https://goo.gl/XdxTdj,https://goo.gl/8Shjev,https://goo.gl/jwE19h,https://goo.gl/2EXHnA

  CATHAY PACIFIC AIRWAYS (CX)
  มองโกเลีย

Total 2 Record : 1 Page :