5 สัญญาณบ่งบอกว่า คุณกำลัง... "เสพติดเที่ยว"
 172 Views

5 สัญญาณบ่งบอกว่า คุณกำลัง... "เสพติดเที่ยว"

2018-06-25 07:25:32


1. มักเปิดดูรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน หรือโรงแรมบ่อยๆ


2. ว่างทีไร เป็นต้องเสิรท์ Fb Ig Blogหรือ อากู๋
หาเรื่องเที่ยวทุกที